Nr: 50 din: 22 06 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind neasumarea responsabilității și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul unității administrativ-teritoriale Comuna Oituz, pentru perioada 2021-2023