Nr: 50 din: 21 05 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019 și a situațiilor financiare ale Serviciului Apă- Canal Oituz, aflat în subordinea Consiliului Local Oituz, județul Bacău