Nr: 50 din: 20 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind respingerea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015