Nr: 39 din: 23 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții și de personal ale Serviciului Apă-Canal Oituz din subordinea Consiliului Local Oituz, județul Bacău