Nr: 33 din: 23 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Oituz a imobilelor identificate cu numerele cadastrale 60138-C3, 60138-C4 în vederea scoaterii din funcțiune și demolării