Nr: 30 din: 24 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea Actului adițional nr.4 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”