Nr: 3 din: 21 01 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău