Nr: 26 din: 24 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Oituz, județul Bacău , pentru activități nonprofit de interes public local , aferent anului 2022