Nr: 22 din: 24 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 241,20 m.p. , aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.