Nr: 16 din: 16 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, apartinând domeniului privat al Comunei Oituz, județul Bacău și identificat cu numărul cadastral 60954