Nr: 158 din: 22 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, precum și a indemnizației maxime lunare a consilierilor locali