Nr: 156 din: 22 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a numărului utilizatorilor casnici a serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, la nivelul Comunei Oituz