Nr: 137 din: 17 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea actualizării informațiilor cadastrale ale unor imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară