Nr: 128 din: 31 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și înlocuirea anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Oituz nr 108 din 22.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău”, aprobat prin finanțare prin Programul național de învestiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului