Nr: 117 din: 20 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Amenajare drum cu rigole scurgere ape pluviale pe strada Mărășești și strada Mărăști din localitatea Margină, comuna Oituz, județul Bacău