Nr: 116 din: 23 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului local al Comunei Oituz prin Dispoziția Primarului comunei Oituz nr.444/21.12.2021