Nr: 115 din: 20 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente realizării documentațiilor tehnico-economice ale obiectivului de investiție ,,Amenajare zonă de recreere și sport în comuna OItuz, județul Bacău”