Nr: 112 din: 24 08 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Amenajare trotuare, șanțuri și acces imobile la DN11”