Nr: 108 din: 22 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului