Nr: 96 din: 17 09 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privina aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 11 din 22.01.2015 cu privire la indexareaunor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificat si completat