Nr: 92 din: 22 09 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Criteriilor-cadru si listei cu acte justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unei locuinte din proprietatea privata a comunei Oituz