Nr: 9 din: 21 01 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Oituz, judetul Bacau, aprobat prin HCL nr. 48/2000