Nr: 89 din: 29 08 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea dreptului de uz si servitute Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz"SA Medias pentru terenurile proprietate publica a comunei Oituz, necesare realizarii proiectului tehnic nr. 135/2015 "Reabilitarea conductei O28 Batani-Onesti