Nr: 87 din: 12 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privin aprobarea documentatiei PUZ,pt.terenul in supraf. de 5278mp,proprietari Casunenu Costel si Casuneanu Paulina,in vederea realizarii obiectivului de construire "Magazin" in com.Oituz