Nr: 86 din: 18 07 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea studiului de oportunitate si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Oituz