Nr: 82 din: 19 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului destinat constructiei Caminului cultural Oituz si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare a asezamantului cultural din comuna Oituz, sat Oituz, judetul Bacau