Nr: 81 din: 30 07 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind solicitarea catre Guvernul Romaniei a trecerii unor imobile aflate in domeniul public al statului si din administrearea Administratiei Nationale "Apele Romane", in domeniul public al comunei Oituz, judetul Bacau si administrarea Consiliului Local al comunei Oituz, judetul Bacau