Nr: 77 din: 20 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT Oituz, judetul Bacau a imobilului identificat cu nr. cadastral 63973, situat in punctul "Piata"