Nr: 76 din: 20 09 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciile publice de salubrizare - anexa la H.C.L. nr. 22/2010