Nr: 71 din: 13 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotararea nr 71 din 13.09.2019 privind aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. Oituz nr. 62 din 07.08.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin Cultural in sat Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau"