Nr: 70 din: 30 07 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ctre SC E-ON Distributie Romania SA, a unei suprafete de 5,12 mp, teren situat in satul Oituz, apartinand domeniului public al comunei Oituz, in vederea reamplasarii postului de transformare aerian P T A 4 Oituz