Nr: 68 din: 23 05 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate in comuna Oituz si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate in comuna Oituz