Nr: 68 din: 23 08 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Oituz