Nr: 65 din: 23 08 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea avizului favorabil de principiu in vederea actualizarii si aprobarii P.U.G. al comunei Oituz