Nr: 63 din: 20 07 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, precum si a indemnizatiei maxime lunare a consilierilor locali