Nr: 60 din: 21 05 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru biectivul de investitie "Reabilitarea unor trotuare si rigole aferente din comuna Oituz"