Nr: 59 din: 23 08 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Metodologiei generale pentru participarea si atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale U.A.T. Comuna Oituz,judetul Bacau,alocate pentru activitati nonprofit de interes public local