Nr: 50 din: 22 06 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 1.000 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau