Nr: 48 din: 17 04 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului general actualizat la data de 31.03.2014, al obiectivului de investitie "Canalizare si statie de epurare in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau"