Nr: 45 din: 19 05 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau