Nr: 45 din: 21 05 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite in folosinta unei unitati de cult