Nr: 44 din: 24 05 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din cadrul Serviciului apa canal Oituz, a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul acestuia, precum si a persoanelor imputernicite sa emita acte administrative de numire si salarizare a personalului contractual din cadrul Serviciului apa canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului local Oituz.