Nr: 37 din: 19 03 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comueni Oituz, judetul Bacau