Nr: 36 din: 04 05 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații
datorate bugetului local al comunei Oituz, județul Bacău