Nr: 30 din: 19 04 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea pretului si tarifului la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare prestate de catre Serviciul Apa-canal Oituz