Nr: 30 din: 31 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului "Construire baraj de retentie pe paraul Hatman in localitatea Oituz, judetul Bacau