Nr: 28 din: 21 02 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Lucrari de reparatii camin cultural Oituz, judetul bacau", faza proiect tehnic