Nr: 25 din: 21 03 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare nr. 25 DIN 21.03.2019 pentru aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru terenul in suprafata de 1160 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau, in vederea demararii procedurii de vanzare prin negocierea directa a acestuia