Nr: 25 din: 22 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificare H.C.L. nr.96/23.11.2017 privind aprobarea documentatiei technico-economice,faza SF si a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire Dispensar medical uman in localitatea Oituz,comuna Oituz , judetul Bacau"