Nr: 25 din: 24 03 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015 si a situatiilor financiare a UAT Comuna Oituz